آمار کلی

کد ملی: 498875XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
طلا دانه شمال تولید پودر روغن ماهی کیلکا مدیرعامل و منشی هییت مدیره فعال 1395/08/11 تا کنون