آمار کلی

کد ملی: 228209XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
رایا تجارت دانش عضو هیئت مدیره فعال 1398/07/24 تا کنون