آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
شن شویی و سنگ شکن نادر باچگیران ثبت 505 بازرس علی البدل فعال 1382/04/15 تا کنون