آمار کلی

کد ملی: 498986XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 1

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
بیتا سازان دنیز رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1395/08/16 تا کنون
تولیدی صنایع فلزی کیان فلز البرز سارویه عضو هیئت مدیره خارج شده 1393/09/30 تا 1395/03/17