آمار کلی

کد ملی: 053476XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
باهو توان هوشمند بازرس علی البدل فعال 1396/09/27 تا کنون
زرین اعتماد نامدار امید مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1396/08/29 تا کنون