آمار کلی

کد ملی: 128151XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 1

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
شیر و گوشت بهار زنده رود زاگرس عضو هیئت مدیره فعال 1397/02/17 تا کنون
تامین نیاز تولیدکنندگان محصولات کشاورزی و دامی اتحاد اصفهان عضو هیئت مدیره و منشی هییت مدیره خارج شده 1396/02/26 تا 1399/05/27