آمار کلی

کد ملی: 005818XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مهندسی تامین ابزار آتروپات مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره فعال 1394/03/10 تا کنون
نواندیشان فناوری آتروپات مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1391/08/24 تا کنون