آمار کلی

کد ملی: 218114XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 23

شرکت فعال: 18

خارج شده: 4

منحل شده: 1

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
صنایع غذایی ماستر فوده عضو هیئت مدیره فعال 1399/05/27 تا کنون
دالین مهر نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1399/05/15 تا کنون
خدمات خودرویی سامیا نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1398/10/19 تا کنون
گروه صنعتی پاکشو عضو هیئت مدیره منحل شده 1398/06/09 تا کنون
ستاره طلایی سینا عضو هیئت مدیره فعال 1398/04/27 تا کنون
مارینا پخش هستی نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1398/02/29 تا کنون
توسعه تجارت و فناوری تارا عضو هیئت مدیره فعال 1398/02/14 تا کنون
گسترش افق توسعه معادن خاورمیانه نایب رئیس هیئت مدیره خارج شده 1398/01/31 تا 1398/02/03
گلپخش اول عضو هیئت مدیره فعال 1398/01/26 تا کنون
بین المللی تامین پخش فرآورده های نفتی افق عضو هیئت مدیره خارج شده 1397/10/30 تا 1398/08/23
ویرا سیستم پویا نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1397/10/15 تا کنون
توسعه صنعتی سولفور کوب پارس نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1397/10/13 تا کنون
خدمات تحقیقات آرین گستر عضو هیئت مدیره فعال 1397/07/29 تا کنون
پرتوشید زمان عضو هیئت مدیره فعال 1397/06/21 تا کنون
ایراندار عضو هیئت مدیره فعال 1397/04/17 تا کنون
صنایع سلولزی مارینا سان عضو هیئت مدیره فعال 1397/04/14 تا کنون
توسعه افق پاینده عضو هیئت مدیره فعال 1397/03/24 تا کنون
مهندسین مشاور افق معادن خاورمیانه نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1397/03/20 تا کنون
مهندسی گسترش فن اوران شرق نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1397/02/27 تا کنون
بین المللی افق نفت و گاز خاورمیانه عضو هیئت مدیره خارج شده 1397/02/11 تا 1398/05/06
توسعه فرآورده های نفتی افق خاورمیانه عضو هیئت مدیره خارج شده 1396/09/09 تا 1398/05/03
افق توسعه معادن خاورمیانه عضو هیئت مدیره فعال 1396/04/18 تا کنون
آذر نوین انرژی ارومیه عضو هیئت مدیره فعال 1395/02/28 تا کنون