آمار کلی

کد ملی: 313047XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 4

شرکت فعال: 4

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
یکتا سریر عدالت عضو هیئت مدیره فعال 1395/04/20 تا کنون
رویش سازان صنعت سبزه واران مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1393/06/23 تا کنون
گواه قانون رئیس هیئت مدیره فعال 1392/05/22 تا کنون
دام سازان غرب آسیا بازرس اصلی فعال 1392/02/31 تا کنون