آمار کلی

کد ملی: 515928XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مبین تجارت میثاق قشم مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1398/07/14 تا کنون
صادرات و واردات پیمان داران قشم مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1395/02/08 تا کنون