آمار کلی

کد ملی: 264981XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
حقوقی حق و عدالت جاوید مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1398/02/14 تا کنون
آداک تجارت هرمز رئیس هیئت مدیره فعال 1395/07/11 تا کنون