آمار کلی

کد ملی: 007195XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
فاطر لبن ارشیا نوین بازرس اصلی فعال 1396/10/04 تا کنون