آمار کلی

کد ملی: 106413XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
کیا برنای پویا شادیاخ مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره فعال 1398/06/01 تا کنون