آمار کلی

کد ملی: 070020XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
امیران تجارت راه ابریشم مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1396/11/02 تا کنون