آمار کلی

کد ملی: 487003XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
حقوقی آرشا عدالت آرتا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره فعال 1398/05/07 تا کنون