آمار کلی

کد ملی: 003182XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تحریر گستران سازه سازان آتیه پرداز مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1392/06/18 تا کنون
نوپردازان کیان افروز نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1392/04/11 تا کنون