آمار کلی

کد ملی: 550982XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
آبخیزداری مالک زیبای تشان بازرس علی البدل فعال 1396/03/07 تا کنون