آمار کلی

کد ملی: 185007XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تاسیساتی ساختمان نسیم موسم بهبهان نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1398/09/21 تا کنون
راه و ساختمان صادر آذر مارون پارسه رئیس هیئت مدیره فعال 1398/08/01 تا کنون