آمار کلی

کد ملی: 467901XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تاراز بام پارسیان چهارمحال نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1396/11/08 تا کنون