آمار کلی

کد ملی: 174265XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
رابین گستر پترو پایا رئیس هیئت مدیره فعال 1397/07/11 تا کنون