آمار کلی

کد ملی: 494982XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
نقشه پردازان پاریاب سازه بازرس اصلی فعال 1396/05/14 تا کنون
چهار هزار و چهارصد و شصت و شش توسعه و عمران شهرستانی آکو سازان آبادگر منشی هییت مدیره فعال 1395/02/06 تا کنون