آمار کلی

کد ملی: 003560XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 3

شرکت فعال: 2

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
گچ زرین البرز بازرس علی البدل فعال 1391/09/22 تا کنون
کاوشگران معادن آرارات بازرس اصلی فعال 1390/08/17 تا کنون
صنایع گستران معادن کیلان پاسارگاد بازرس اصلی خارج شده 1389/09/17 تا 1391/10/26