آمار کلی

کد ملی: 004448XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 1

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
سیلندر پر کنی میهن گاز آباده مدیرعامل و منشی هییت مدیره فعال 1398/02/12 تا کنون
جنوب گاز بازرس علی البدل خارج شده 1392/04/18 تا 1393/04/23