آمار کلی

کد ملی: 094237XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 1

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پاده تجارت سامیان گستر نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1398/09/01 تا کنون
تکلا طرح عضو هیئت مدیره خارج شده 1392/10/01 تا 1393/02/14