آمار کلی

کد ملی: 044032XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
توسعه تجارت ضحی مبین بازرس علی البدل فعال 1396/07/03 تا کنون