آمار کلی

کد ملی: 007535XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پادیز داده رسان بازرس علی البدل فعال 1398/04/04 تا کنون
ارتباطات ثابت رسپینا مدیرعامل فعال 1398/04/03 تا کنون