آمار کلی

کد ملی: 006559XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
آرتمن اطلس سفیر مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1398/07/16 تا کنون
ارمک جامه مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1391/07/03 تا کنون