آمار کلی

کد ملی: 175597XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
نیک رایان آیریک رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1391/10/24 تا کنون