آمار کلی

کد ملی: 229536XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 3

شرکت فعال: 3

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
کهن دژ پرهون عضو هیئت مدیره فعال 1398/07/28 تا کنون
بامشاد عضو هیئت مدیره فعال 1396/08/20 تا کنون
مهندسی حفاری سوران آب جنوب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1396/06/14 تا کنون