آمار کلی

کد ملی: 631971XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مردم نهاد توسعه و رشد اشکور بزرگ بازرس اصلی فعال 1397/11/15 تا کنون
مردم نهاد همیاری اشکور مرکزی دهستان شوییل شهرستان رودسر رئیس هیئت مدیره فعال 1397/07/07 تا کنون