آمار کلی

کد ملی: 200327XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
خدماتی مژده دورود رئیس هیئت مدیره فعال 1392/09/16 تا کنون