آمار کلی

کد ملی: 375025XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پخش رهام دارو زاگرس بازرس علی البدل فعال 1397/02/08 تا کنون
تجهیز سلامت سپهر ریحان نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1396/05/28 تا کنون