آمار کلی

کد ملی: 085928XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تمکین سازه فردوس بازرس علی البدل فعال 1397/11/20 تا کنون