آمار کلی

کد ملی: 164017XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
قلعه سازان درخشان بزقوش بازرس اصلی فعال 1392/12/10 تا کنون