آمار کلی

کد ملی: 242013XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
معیار سنجش پرتو راستین نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1396/01/21 تا کنون
مهندسی توسعه صنعت پردیس خلیج فارس بازرس علی البدل فعال 1395/11/09 تا کنون