آمار کلی

کد ملی: 001370XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
نور امید آینده روشن بازرس علی البدل فعال 1395/04/29 تا کنون