آمار کلی

کد ملی: 439016XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مسکن کارکنان نمایندگی ولی فقیه در سپاه پاسداران مدیرعامل و منشی هییت مدیره خارج شده 1392/06/13 تا 1398/09/02