آمار کلی

کد ملی: 570997XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مهندسی سازه آزما فولاد پایا عضو هیئت مدیره فعال 1399/01/30 تا کنون
راهبرد سازان لیماک اراک عضو هیئت مدیره فعال 1397/09/21 تا کنون