آمار کلی

کد ملی: 272189XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
برنا شالوده لاهیج بازرس اصلی فعال 1394/06/30 تا کنون