آمار کلی

کد ملی: 084987XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی و ریارتی سروش بهاران بازرس علی البدل فعال 1396/03/30 تا کنون