آمار کلی

کد ملی: 053318XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 0

خارج شده: 0

منحل شده: 2

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
هامون گستر وصال مبین بازرس علی البدل منحل شده 1394/06/28 تا کنون
وصال گستر هامون مبین بازرس علی البدل منحل شده 1392/09/06 تا کنون