آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
فنی مهندسی و راه و ساختمان افرا سازه کوثر مدیرعامل فعال 1385/12/21 تا کنون