آمار کلی

کد ملی: 229961XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پدیده گلسار ارژن فارس نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1395/03/09 تا کنون