آمار کلی

کد ملی: 004550XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 3

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 1

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
خدماتی شهرک صنعتی شمس آباد نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1397/01/20 تا کنون
غدیر پیمان نیرو عضو هیئت مدیره فعال 1396/12/05 تا کنون
آذین بلور آرتین بازرس علی البدل منحل شده 1392/05/05 تا کنون