آمار کلی

کد ملی: 432210XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
هتل سازان البرز مرمر بازرس علی البدل فعال 1398/03/11 تا کنون
آرد ستاره شرق بازرس علی البدل فعال 1393/10/03 تا کنون