آمار کلی

کد ملی: 305226XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
فنی مهندسی آرین کهکشان رفسنجان بازرس اصلی فعال 1394/02/14 تا کنون