آمار کلی

کد ملی: 155206XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تولید آبگرمکن گازی زمینی نگین پارس مراغه بازرس علی البدل فعال 1397/07/15 تا کنون