آمار کلی

کد ملی: 652968XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تولیدی تابلو فرش قاصدک زیرکوه عضو هیئت مدیره فعال 1393/02/31 تا کنون