آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تولیدی خوراک دام و طیور اهواز شماره ثبت 2705 4/10 / 78 مدیرعامل فعال 1382/02/10 تا کنون