آمار کلی

کد ملی: 032349XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
آوازه تجارت وزین ستایش نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1393/06/10 تا کنون